ویژگیهای سنگ مرمر

سنگ مرمر

سنگ مرمر

ویژگیهای سنگ مرمر

بافت سنگ مرمر :

تخلخل سنگ مرمر  :

به تمام خلل وفرج موجود در سنگ تخلخل گفته میشود. تخلخل برحسب زمان تشکیل واندازه حفره ها و ارتباط بین حفره ها تقسیم بندی میشود:

تخلخل ماکروسکوپی :

==قطر منافذ سنگ از ۸ میکرون بیشتر است . تخلخل ماکروسکوپی ، در اثر انحلال سنگ یا شکستگیهای ناشی از فشار تکتونیکی وعمل کوهزایی بوجود میاید.  وآب و مواد سیال  به راحتی در سنگ جریان پیدا میکنند . و تابع قانون نیروی جاذبه میباشند.

تخلخل میکروسکوپی:

==قطر منافذ در تخلخل میکروسکوپی کمتر از ۸ میکرون میباشد . و حرکت سیال در این منافذ تابع قانون لوله های مویین است . بنابراین حرکت سیال در این منافذ سخت میباشد. این نوع تخلخل بیشتر در رسوبات رسی دیده میشود.

تخلخل اولیه :

==درهنگام تشکیل سنگها هر قدر اندازه دانه‌ها کاهش یابد، مقدار تخلخل زیاد ولی نفوذپذیری کم می‌شود. با افزایش اندازه دانه‌ها مقدار تخلخل مفید افزایش یافته و نفوذپذیری زیاد می‌گردد.  هر قدر جورشدگی بهتر باشد تخلخل و نفوذ پذیری زیادتر خواهد بود، زیرا در سنگ‌هایی که دارای جورشدگی بد هستند ذرات دانه ریز بین دانه درشت را پر می‌کنند و تخلخل و نفوذ پذیری را کاهش می‌دهند.  اگر دانه‌ها دارای گردشدگی و کرویت خوبی باشند، طرز قرار گرفتن آنها به نحوی است که نزدیکتر بهم قرار می‌گیرند (آرایش متراکم) و مقدار تخلخل و نفوذپذیری را کاهش می‌دهد. لذا دانه‌هایی که کمی زاویه دار باشند برای تخلخل اولیه بهتر می‌باشند.

تخلخل ثانویه :

==پس از پوشیده شدن رسوب بوسیله رسوب‌های بالایی تخلخل در اثر سخت شدن و تراکم کاهش می‌یابد. افزایش زمان عمل و دیاژنزو تراکم به عنوان عوامل اصلی کم کننده تخلخل می‌باشند. اثر فشار بر روی رسوبات رسی تاثیر زیادی گذاشته و میزان تخلخل اولیه در هنگام رسوب گذاری به مقدار زیادی کاهش می‌دهد. رسوبات ماسه‌ای با تخلخل اولیه خیلی کمتری از رس‌ها ته نشین می‌شوند. ولی در اثر افزایش فشار و ایجاد تراکم ، تخلخل اولیه آنها کاهش چندانی نمی‌کند. در ماسه‌ها کاهش تخلخل در اثر پدیده سیمانی شدن و دیاژنز انجام می‌گیرد.

تخلخل موثر :

==تخلخل موثر یا مفید (Effective Prosity) شامل حفره‌های متصل به هم است .که قادر است مایعات را از خود عبور دهد . و از نسبت حجم حفره‌های موجود در سنگ به حجم کل سنگ بدست می‌آید.

تخلخل غیر موثر :

==در سنگ حفره‌هایی وجود دارد که قادر نیستند مایعات را از خود عبور دهند. این حفره‌ها به نام تخلخل غیر موثر نامیده می‌شود و از تفاضل تخلخل موثر از تخلخل کل بدست می آید.

سنگ مرمر معمولاً دارای تخلخل اندک است. بر اساس تستهای انجام شده ، تخلخل نمونه‌ها از ۰٫۴ تا ۳٫۸۴ درصد متغیر بوده است و به‌طور میانگین تا حدود ۱٫۲۹ درصد نیز می‌رسد.

سرعت اجرای سنگ مرمر به دلیل زمان بر بودن عملیات ملات ریزی پشت سنگ و گیرایی ملات و سنگ پایین است

جذب آب و نفوذ پذیری سنگ مرمر :

==میزان عبور  مایعات از داخل  سنگ‌ها را نفوذ پذیری می‌نامند. مقدار نفوذپذیری به اندازه حفره ها ، غلظت مایع و نیروی کششی که با کاهش اندازه دانه‌ها کم می‌شود، بستگی دارد. در واقع عواملی که بر تخلخل اولیه موثرهستند. در میزان نفوذپذیری نیز موثر می‌باشند. دارسی عبارتست از نفوذ پذیری که در آن یک مایع با غلظت یک سانتیمتر در ثانیه تحت فشار یک اتمسفر بر سانتیمتر عبور کند. نفوذپذیری اکثر سنگ‌ها  کمتر از ۱ دارسی می‌باشد.

بدلیل تخلخل پایین مرمر ها ، جذب آب نیز پایین میباشد. سرعت اجرای سنگ مرمر به دلیل زمان بر بودن عملیات ملات ریزی پشت سنگ و گیرایی ملات و سنگ پایین است . به همین دلیل از روش نصب خشک یا اسکوپ کردن یا همان میله های نگهدارنده برای سنگکاری در نمای ساختمان استفاده میشود.

یخ زدگی سنگ مرمر :

==بدلیل تخلخل پایین مرمر ها ، جذب آب نیز پایین میباشد. به همین خاطر یخ زدگی مرمر ها بسیار پایین است.

چسبندگی سنگ مرمر  :

==بدلیل تخلخل پایین و نفوذ پذیری پایین مرمر ها

رنگ سنگ مرمر  :

وزن مخصوص (چگالی) سنگ مرمر :

==چگالی سنگ مرمر نسبت به مرمریت ها ، تراورتن ها بالاتر میباشد.

مقاومت فشاری سنگ مرمر  :

مقاومت حرارتی سنگ مرمر :

مقاومت هوازگی وآلودگی هوا سنگ مرمر  :

رادیواکتیویته سنگ مرمر :

جلا وساب پذیری سنگ مرمر :

لغزندگی سنگ مرمر :

سختی سنگ مرمر :

قیمت تمام شده تولید سنگ مرمر :

 

انواع سنگ مرمر در ایران :

==سنگ مرمر قروه ،

ذخایر سنگ مرمر کشورها :

محصولات تولیدی سنگ مرمر :

انواع سنگ تایل  در ضخامت ۲ سانتی  با ابعاد ۶۰ طولی ، ۴۰طولی ، ۳۵ طولی ، ۳۰طولی ، ۲۰طولی

انواع سنگ فرشی کف در ضخامت ۲ سانتی با ابعاد ۸۰*۸۰  ، ۷۰*۷۰ ، ۶۰*۶۰ ، ۵۰*۵۰ ، ۴۰*۴۰ ، ۳۰*۳۰ ، ۲۰*۲۰

انواع سنگ پله در ضخامت ۳ سانتی با ابعاد ۹۰*۳۵ ، ۱۰۰*۳۵ ، ۱۱۰*۳۵ ، ۱۲۰*۳۵ ، ۱۳۰*۳۵ ، ۱۴۰*۳۵ ، ۱۵۰*۳۵ و کابینت در ابعاد ۲۰۰*۵۰ ، ۲۰۰*۶۰

انواع سنگ اسلب در ابعاد متفاوت

انواع سنگ حجمی شامل شومینه ،گلدان ، ستون ، پایه ستون و سرستون ، نرده راه پله و ایوان (سراهی)، قرنیز

موارد کاربرد سنگ مرمر:

 

دیدگاهتان را بنویسید